UZIN NC 152 Turbo Rychlá cementová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny, stejně tak i pro vícevrstvé parkety, pro tloušťku vrstvy od 0 do 10 mm

  • velmi rychlá zralost pro následné kladení
  • dobrý rozliv
  • hladký povrch
  • dobrá brousitelnost

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

stěrkovací a vyrovnávací hmota pro stěrkování na stavebně obvyklých podkladech. Pro následné kladení PVC designových krytin (LVT), textilních a elastických podlahových krytin a také dlažeb

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu při max. tloušťce vrstvy do 3 mm. Viz také „Zpracování, bod 3“. 
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Množství vody / záměsová voda

6,0 litrů na 25 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,5 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy

Ideální teplota při zpracování

neméně 15 °C na podlaze

Doba zpracování

ca 15 - 20 minut*

Pochůznost

po 1 - 2 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 3 - 5 hodinách*

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 152 Turbo / 25 kg 83052 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu