UZIN NC 140 NEW Cementová standardní stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny pro tloušťku vrstvy od 2 do 12 mm

  • velmi dobrý rozliv 
  • velmi dobře brousitelná

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování a vyrovnávání podkladů před následným kladením designových, textilních a elastických podlahových krytin
  • pro tloušťky vrstev od 2 mm do 12 mm

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

ca 5,75 litru na 25 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky

Ideální teplota při zpracování

15 - 25 °C

Doba zpracování

20 - 40 minut *

Pochůznost

po 4 - 5 hodinách *

Zralost ke kladení

po ca 36 hodinách *

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501 - 1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 140 NEW / 25 kg 83051 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_1c_DE_2010-07

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu