UZIN NC 196 Vyztužená cementová stěrkovací hmota

Samorozlévací, vyztužená podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí pro všechny podlahové krytiny a vícevrstvé parkety pro tloušťku vrstvy 2 - 40 mm

  • pro tloušťky vrstvy od 2 – 40 mm
  • rychle tvrdnoucí
  • brzy zralá ke kladení
  • s malým pnutím

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • samorozlévací, armovacími vlákny zesílená, hrubozrnná, cementová , připojená, vyrovnávací hmota pro rozsah tloušťky vrstvy od 2 – 40 mm v interiéru.
  • vhodná k vyrovnání, nivelování a vyplnění podkladů.
  • pro zhotovení rovných kladečských ploch s dobrou savostí pro podlahářské práce a pro kladení dlaždic a obkladů z přírodního kamene.
  • doporučená pro vícevrstvé parkety.

Technická data

*Při 20 °C a 65% rel. vzdušné vlhkosti, v tl. vrstvy 4 mm.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

ca 4,5 - 5,0 litrů na 25 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Teplota pro zpracování

min 10 st. C na podlaze

Doba zpracování

20 - 40 minut*

Pochůznost

po 2 - 3 hodinách*

Zralost ke kladení

viz "Zpracování"

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501 - 1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 196 / 25 kg 63763 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_1c_DE_2010-07

Reference

Step by Step na Kladně

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu