UZIN NC 740 Cementová vyrovnávací hmota

Samorozlévací vyrovnávací hmota pro velké tloušťky ke zhotovení připojených podkladů od 3 do 30 mm

  • ekonomicky výhodná
  • výborně tekutá a čerpatelná
  • rychle tvrdnoucí
  • brzy zralá ke kladení
  • s malým pnutím
  • dobře savá
  • pro šikmé podklady
  • vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • cementový vyrovnávací potěr s velmi nízkými emisemi a s rychlým vytvrzením pro vnitřní prostředí pro tl. vrstvy od 3 do 30 mm.
  • vhodný pro vyrovnávání a vyhlazování podkladů. Pro výrobu rovných podkladů s dobrou savostí pro aplikaci podlahových krytin a pro instalaci keramických dlažeb a dlažeb z přírodního kamene.

Technická data

*při 20°C / 65 % rel. vzdušné vlhkosti a tl. vrstvy 3 mm.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

4,25 - 4,75 l na 25 kg

Barva

šedá

Spotřeba

1,8 kg/m² na 1 mm

Teplota pro zpracování

nejméně 15°C na podlaze

Doba zpracování

ca 20 - 40 minut*

Pochůznost

po 4 - 5 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 24 hodinách*

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 740 / 25 kg 167686 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu