UZIN SC 960 Rychlý cement

Potrojné pojivo ke zhotovení rychlých cementových potěrů pro kladení ve vnitřním a venkovním prostředí se zralostí ke kladení po 1 - 7 dnech, CT - C25 - F4 až CT - C40 - F7

  • po ca 1 dnu zralý ke kladení
  • vysoká pevnost
  • odolný vodě a mrazu
  • pro všechny konstrukce potěrů

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • zhotovení rychle tvrdnoucích a brzy ke kladení zralých rychlých cementových potěrů v pevnostní třídě CT – C25 – F4 až CT – C40 – F7 podle DIN EN 13 813.

Technická data

*Při >10 °C a max. 80% rel. vzdušné vlhkosti vzduchu. Závisí na kamenivu a poměru voda/cement.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Poměr míšení

1:4, 1:5, 1:6 váhových dílů

Množství vody / záměsová voda

12 - 22 litrů (podle vlhkosti písku)

Voda / hodnota cementu

max. 0,45

Barva

šedá

Spotřeba

viz "Tabulka použití"

Doba míchání

2 - 3 minuty

Doba zpracování

40 - 60 minut*

Pochůznost

po 3 - 5 hodinách*

Funkční zatopení

3 dny po položení*

Zralost ke kladení

po ca 24 hodinách*

Min. teplota při zpracování

+5 °C až +25 °C na podlaze

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
SC 960 / 25 kg 001177 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu