UZIN SC 966 Rychlá cementová potěrová malta

Předmíchaná suchá malta k výrobě cementových potěrů v interiéru a exteriéru se zralostí ke kladení po 1 - 2 dnech, CT- C35 - F6

  • už jen rozmíchat s vodou
  • velmi rychle tvrdnoucí
  • velmi rychle zralá pro kladení
  • odolná vodě a mrazu

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • řešení problémů při opravách potěrů a malých ploch, kdy se ekonomicky nevyplatí míchat cement a písek na místě
  • výroba velmi rychlých, ke kladení zralých, cementových potěrů třídy pevnosti CT – C35 – F6 dle DIN EN 13 813

Technická data

*Při 20 °C a 65% rel. vzdušné vlhkosti.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

30 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Množství vody / záměsová voda

2,1 - 2,6 l / 30 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 20 kg/m²/cm

Doba zpracování

ca 60 minut*

Pochůznost

po ca 3 hodinách*

Funkční zatopení

2 dny po zabudování*

Zralost ke kladení

po 24 - 48 hodinách*

Min. teplota při zpracování

5 °C na podlaze

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
SC 966 / 30 kg 12971 30 kg
Paleta :
36

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu