UZIN KR 410 2-K PUR stěrkovací hmota

Samorozlévací, elastická polyuretanová podlahová stěrkovací hmota pro libovolné tloušťky vrstvy

  • vynikající rozliv 
  • pro libovolné tloušťky vrstvy    
  • flexibilní a elastická
  • zcela bez smrštění a trhlin

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování a nivelování na nesavých a tvárných podkladech v libovolné tloušťce vrstvy pro následné kladení různých podlahových krytin.

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.    
Druh balení

plastová kombinádoba

Velikost balení

10 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Poměr míšení

A : B = 6 : 1 hmotnostních dílů

Barva mokrá

žlutohnědá

Barva suchá

žlutohnědá

Spotřeba

ca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Doba zpracování

30 - 40 minut*

Pochůznost

po ca 24 hodinách

Zralost ke kladení

po ca 24 hodinách*

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Konečná pevnost

po 5 - 7 dnech*

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
KR 410 / 10 kg 81097 10 kg
Paleta :
39

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu