UZIN KR 436 2-K PUR lepidlo pro lepení umělé trávy

2-K PUR-lepidlo pro lepení spojů a hran umělé trávy při nízkých teplotách

 

  • je možné použít při nepříznivých klimatických podmínkách
  • elasticky vytvrzující
  • stabilní lepidlová "housenka"
  • vysoká mechanická odolnost
  • vhodné pro použití ve venkovním prostředí

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • umělá tráva
  • venkovní krytiny
  • krytiny pro sportovní zařízerní

Technická data

*při 20 °C a 65 % rel. vzduš. vlhkosti.
Druh balení

kovová kombi-nádoba

Velikost balení

13,2 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Poměr míšení

A : B = 7 : 1 hmotnost. dílů

Spotřeba

1.000 - 1.300 g/m²

Doba zpracování

ca 30 minut*

Doba odvětrání

ca 60 minut*

Pochůznost

po ca 24 hodinách*

Min. teplota při zpracování

podklad +5 °C

Zatížitelnost

po ca 24 hodinách*

Konečná pevnost

po 7 dnech*

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
KR 436 / A/B / 13,2 kg 78369 13,2 kg
Paleta :
30

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_1c_DE_2010-07

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu