UZIN HydroBlock-System Systém pro uzavírání zbytkové vlhkosti

Systém pro cementové potěry a betonové stavební konstrukce bez působení nárazové vlhkosti se schopností uzavřít zbytkovou vlhkost (ve stavu vodní páry)

  • resistentní proti alkalické vlhkosti
  • 2 penetrace připravené k použití – bez nutnosti míchání
  • jednoduché nanášení pomocí válečku – vysoký ergonomický efekt
  • rychlé schnutí penetrací – efekt úspory času
  • perfektní rozliv stěrkovací hmoty – efektivní práce při stěrkování
  • velmi hladký povrch stěrkovací hmoty 

Oblast použití

  • jako uzavírací systém na nevytápěné cementové potěry až do zbytkové vlhkosti do 5 CM-% (na vytápěné cementové potěry do 2,5 CM-%). U kompletního systému (UZIN HydroPrimer 1 a 2, UZIN Hydro LevelStar) je zajištěn uzavírací účinek proti vodním parám.
  • pro následné pokládání elastických a textilních krytin, stejně tak i vícevrstvých parket

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu
Druh balení

penetrace - Cube it simple (karton), stěrka - papírový pytel

Velikost balení

penetrace - 5 kg, stěrka - 20 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Barva

stěrka - šedá

Barva mokrá

1 - žlutá, 2 - modrá

Barva suchá

1 - žlutá, 2 - modrá

Spotřeba

penetrace - ca 100 g/m², stěrka - 1,6 kg/m² na 1 mm tloušťky

Ideální teplota při zpracování

15 - 25 °C

Doba schnutí

1 - ca 60 minut*, 2 - ca 12 hodin*

Doba kladení

stěrka - 30 minut*

Pochůznost

stěrka - po ca 2 hodinách*

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
Hydro LevelStar / 20 kg 87270 20 kg
Paleta :
54
Hydro Primer 1 / 5 kg 87402 5 kg
Paleta :
90
Hydro Primer 2 / 5 kg 87405 5 kg
Paleta :
90

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE
Blauer_Engel + Kurzlink uz113_DE_Label
Icon_LEED_contributing_product
UZIN_Icon_Oekoline + Butterfly_4C
Icon_Level-Plus_S_4c
Icon_CUBEit-simple

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu