Pohoda na barevných „elektromagnetických vlnách“

Data

Typ budovy Veřejne budovy

Není u nás mnoho vědních oborů, které by se mohly pochlubit tak propracovanou koncepční koncentrací studijních kapacit, jako je tradiční České vysoké učení technické v Praze v jejím šestém obvodu – Dejvicích. Jednotlivé fakulty, studentská menza a další servisní objekty jsou soustředěny na rozsáhlém prostoru nedaleko „kulatého“ náměstí a jejich slovutné budovy reprezentují různé architektonické slohy, odrážející tu kterou éru jejich vzniku.

 

V roce 2006 se přímo v centru této studentské „aglomerace“ započalo s výstavbou rozsáhlé moderní budovy Národní technické knihovny, která zpřístupní studentům, odborné i laické veřejnosti fondy Státní technické knihovny, Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické. Prosklené opláštění stavby, které příjemně harmonizuje s okolím, skrývá vysoký komfort nejenom pro intenzivní studium, ale i pro relaxaci duše. Monumentální vstupní atrium, individuální a kolektivní studovny po obvodech pater této vícepodlažní budovy s více než 1200 studijních míst, kavárna, místa pro odpočinek a podzemní garáže jsou základními součástmi interiéru.

 

V duchu rčení, že „život studentský je život veselý“ bylo přistoupeno i k projektu výběru a pokládky podlahové krytiny na více než 18 tisících m2, která svojí barevností oživila, rozzářila a možno říci i rozveselila všechna patra. Ale pochopitelně zde hrála roli i jiná velmi důležitá kritéria, jakými jsou např. vysoká odolnost podlahoviny při očekávaném velkém provozu, možnost její snadné údržby apod. Přesto první, co návštěvníka ihned zaujme, je pestrost barev, jejich střídání v „elektromagnetických vlnách“. Možná, že při prvotním setkání na sebe podlaha strhává až příliš mnoho pozornosti, ale při delším pobytu působí harmonickým a pohodovým dojmem. A co jiného si může přát čtenář odborné literatury?

 

Základní konstrukci zdvojené podlahy pro vedení technologických rozvodů provedla společnost PROINTERIER. Podklad pro vlastní pokládku podlahové krytiny – homogenní kaučukové podlahoviny v pásech NORAPLAN UNI v osmi různých barevných odstínech – tvořily kalciumsulfátové čtvercové desky (60 x 60 cm), které byly ve spojích přetmeleny „turbo“ špachtlovací opravnou hmotou UZIN NC 880. Po vytvrzení zatmelení byly desky přebroušeny jednokotoučovou bruskou s brusným prostředkem hrubosti 60 a vzniklý prach a nečistoty byly důkladně odsáty.

 

Na takto připravenou plochu provedli pracovníci společnosti KAPRO CAR s.r.o., která prováděla kompletní práce spojené s pokládkou podlahové krytiny, vyznačení směrování a ložení jednotlivých barevných segmentů. Po napenetrování a zaschnutí penetrace byly barevné pásy volně položeny do vyznačených sektorů a nahrubo přiřezány. Následně byly takto předpřipravené formáty položeny po celé ploše s mírným přesahem přes sebe a přesně přiřezány do spoje na dokonalý sraz. Jednotlivé dílce podlahové krytiny byly opět sejmuty a po důkladném vysátí podkladu se ozubenou stěrkou A1 naneslo disperzní přilnavé lepidlo s velmi vysokou lepivou silou UZIN KE 2000 S. Po cca dvou hodinách doby odvětrání byly barevné dílce položeny do lepidlového lůžka přesně na sraz a celá plocha se zaválcovala. Všechny firmy a organizace, a to od investora, projektanta, architekta, generálního dodavatele stavby i konkrétních subdodavatelů prací spojených s výrobou podlahy a pokládkou podlahové krytiny, jakož i dodavatelé podlahové chemie snad alespoň drobnou hřivnou přispěli k výchově nové generace vysokoškolsky vzdělaných techniků, architektů, stavařů, chemiků apod. Vždyť není od věci závěrem zmínit fakt, že ve speciálním tubusu byl do podlahy Národní technické knihovny zabetonován „odkaz dalším generacím“, který obsahuje vedle pamětní listiny u příležitosti slavnostního poklepu na stavbu a dalších pamětihodností vážících se k přítomnosti i vzorky barevných podlahovin, které byly použity… Otevření budovy Národní technické knihovny se plánuje na červen s tím, že provoz veškerých kapacit bude moci být využíván od září letošního roku.

 

 

Investor: státní zakázka v rámci projektu EU PHARE

Projektant: Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Projektil Architekti

Generální dodavatel: Sekyra Group

Hlavní dodavatel stavby: Metrostav a OHL (SR)

Dodavatel základní konstrukce podlahy: ProInterier s.r.o., Praha

Dodavatel podlahářských prací: KAPRO CAR s.r.o., Praha

 Dodavatel podlahové stavební chemie: Uzin s.r.o., Praha

Stavební chemie: UZIN NC 880, UZIN KE 2000 S

Podlahová krytina: homogenní jednobarevná kaučuková podlahovina v pásech NORAPLAN UNI

 

Použité výrobky

UZIN KE 2000 S Univerzální mokré a přídržné lepidlo

Univerzální lepidlo pro všechny běžné druhy podlahových krytin

  • krátká doba odvětrání
  • velmi dobré zpracovatelské vlastnosti
  • dobrá přilnavost s tahem vláken

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu