Monumentální projekt se smyslem pro detail

Data

Typ budovy Veřejne budovy

Výstavbu jednoho z nejrozsáhlejších administrativních komplexů, která probíhala v posledních letech na pátém pražském obvodu, měli možnost sledovat projíždějící po Radlické ulici mezi Smíchovem a sídlištěm Nové Butovice. Naproti vestibulu stanice metra "Radlická" vznikala nová moderní dominanta bankovního domu ČSOB, která o co zvenčí připadá architektonicky celkem nenápadně až stroze, o to více uvnitř vyniká funkcionalistickými moderními prostory a majestátnou prostorností a vzdušností.


Pochopitelně, tak jako každá velká stavební investice, která ve své podstatě představuje živý organismus, který na základě přesně stanoveného harmonogramu skládá mozaiku jednotlivých řemesel do vyprojektovaného konečného celku. Každý takovýto velkorysý projekt počítá s koordinací logistiky zásobování a stavebních prací a odborných řemesel.


Každá stavba, která má ambice aspirovat na skutečný umělecký počin musí dokonale skloubit monumentálnost projektu se smyslem pro detail, který dílo korunuje. Jedním z takových v uvozovkách detailů je položená dřevěná podlaha v prostorách vstupní a atriové haly - tedy v místech s největší pochozí frekvencí, s největším zatížením a v místech prvního vjemu příchozích klientů, návštěvníků, obchodních partnerů a zaměstnanců.


Firma Dřevovýroba Podzimek a její výrobní divize byla pověřena nejenom subdodavatelskou pokládkou dřevěných dubových palubek, ale i jejich vlastní výrobou, podle přání investora a projektanta se speciální strukturální a povrchovou úpravou imitující patinu opotřebení časem. Parketářská firma se rovněž musela na ploše 4150 m2 vypořádat s podmínkami pro pokládku i podmínkami vnitřního klimatu, který bude v budově vytvořen - pokládka na zdvojenou podlahu z anhydritových desek, přičemž bylo nutno respektovat rozdělení ploch s podlahovým vytápěním a ploch bez vytápění. Prostorová klimatizace a vodní nádrže v prostorách foyer byly dalším faktorem, který bylo nutno při pokládce dřevěných palubek různých délek brát v úvahu.


Společnost Dřevovýroba Podzimek mající ve své 110leté historii za sebou řadu prestižních staveb a v naší republice patřící mezi vůbec největší specialisty na pokládku a povrchovou úpravu dřevěných podlah vědoma si své zodpovědnosti konzultovala způsob optimálního provedení se svým tradičním obchodním partnerem - firmou UZIN s.r.o.


Přímo na místě bylo za asistence technického poradce z výrobního závodu UZIN v německém Ulmu před vlastní pokládkou posouzen stav podkladu a s ohledem na výše uvedené "provozní" podmínky doporučena optimální konstrukční skladba podlahy a postup pokládky.


Všechny zmíněné podmínky, vlivy i požadavky byly zohledněny v přípravě, výběru materiálu i vlastní pokládce dřevěné podlahy, která byla začleněna do harmonogramu stavebních a řemeslných prací na konec loňského roku.


Pro pokládku byly zvoleny masivní palubky v provedení tmavě pařený dub o tloušťce 21 mm a variabilních šířkách v rozmezí 10 až 16 cm.


Vzhledem k tomu, že pokládka byla prováděna na zdvojenou podlahu, která při prvotním posouzení vykazovala v některých místech značnou nestabilitu, bylo nutno stavební firmou zajistit správné "ukotvení" jednotlivých podkladových anhydritových desek. Použité anhydritové desky zn. Lindner byly dvojího základního provedení: hladké pro nevytápěné plochy a povrchově profilované pro vložení topných hadů do prostor s podlahovým teplovodním vytápěcím systémem.


Před vlastní pokládkou dřevěných parket se vycházelo z několika obecných zásad respektujících konkrétní podmínky pokládky: vytápěné a nevytápěné plochy bylo nutno oddělit dilatační spárou, kterou bylo nutno přiznat i při vlastní pokládce dřevěné podlahy. Dilatační spáry byly rovněž přiznány kolem obvodových zdí a jednotlivých stavebních dílců. Vzhledem k projektované klimatizaci vnitřních prostorů byly pokládány parkety se zbytkovou vlhkostí 8% +/- 2%.


Při kladení parket na vytápěných plochách byly položené anhydritové desky s povrchově zalitými vodními hady přebroušeny jednokotoučovou bruskou brusným papírem hrubosti 40/60 a po dokonalém odsátí prachu a zbytkových nečistot bylo provedeno základování podkladu dvousložkovou bezrozpouštědlovou epoxidovou penetrací UZIN PE 420. Po zaschnutí penetrace bylo na takto připravený podklad rovnoměrně naneseno ozubenou nerez špachtlí vel. B 11 polyuretanové parketové lepidlo UZIN MK 92S. Toto dvousložkové bezrozpouštědlové a bezvodé lepidlo bylo pro své technologické vlastnosti ideální volbou.


Do lepidlového lože byly položeny formátované desky kladečské polyesterové podložky o tloušťce 4 mm - UZIN Multimoll Top 4, které prakticky nezvyšují tepelný odpor konstrukce, ale výrazně snižují smykové pnutí mezi různými roztažnými silami působící v podkladu a v podlaze z dřevěných palubek, zvláště pak při změnách teplot v instalovaném podlahovém vytápění. Tato konstrukční mezivrstva zároveň zaručuje stejnou celoplošnou povrchovou teplotu podlahy. Desky byly okamžitě po položení zaválcovány 30 kg válcem.


Obdobný způsobem byla provedena pokládka parket na nevytápěných plochách, pouze namísto odnapěťovací desky UZIN Multimoll Top 4 byla použita speciální podložka UZIN Multimoll Vlies, která společně s polyuretanovým dvousložkovým lepidlem UZIN MK 92S eliminuje působení smykových sil a  zaručuje tak vysokou jistotu lepených palubek na zdvojené podlaze z anhydritových desek.


Na takto připravený podklad bylo nerez špachtlí vel. B 11 naneseno opět parketové lepidlo UZIN MK 92S a tradičním způsobem položeny a přilepeny dubové palubky. Vytvořená podlahová konstrukce na zdvojené podlaze a vysoce profesionálně provedené parketářské práce spolu se špičkovými materiály zaručují dokonalou celoplošnou fixaci a vysoký pochozí komfort.


Finální povrchová impregnace kombinací oleje a vosku, která byla provedena v samém závěru před kolaudačním předáním stavby, tedy po ukončení veškerých stavebních a řemeslných aktivit v těchto prostorech, už jen umocnila estetický dojem z hotového díla.


Název objektu: NHQ ČSOB GROUP, Radlická ul., Praha 5 - Radlice

Investor: ČSOB a.s.

Generální dodavatel stavby: SKANSKA CZ, a.s. – Divize Development

Subdodavatel parketářských prací: Dřevovýroba Podzimek

Dodavatel podlahové stavební chemie: Uzin.s.ro.

 

Použité výrobky

UZIN Multimoll Top 4 Přemosťující deska

Podložka pro následné kladení parket nebo podlahových krytin se schopností snížit pnutí

 • univerzální použití
 • odbourává pnutí
 • velmi malá stavební výška
 • lehce se zpracovává

UZIN MK 95 1-K-PUR parketové lepidlo

Tvrdě elastické, lehce pěnící lepidlo pro velkoformátové parkety spojené perem a drážkou

 • dobrá stabilita hřebínku
 • lehce napěňující
 • tvrdě elastické lepidlo dle ISO 17 178
 • zbytky lepidla na parketách lze v čerstvém stavu odstranit

UZIN Multimoll Vlies Přemosťující podložka

Pnutí snižující a vyztužující netkaná podložka pod lepené pokládané parketové podlahy

 • snižuje pnutí 
 • vysoká přídržná síla zajištěná výztužnou schopností
 • snadno se řeže a pokládá                     
 • paropropustná a prodyšná 
 • na roli je natištěno zbývající množství v roli

Downloads

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu