Když Německý červený kříž v Untergruppenbachu přebíral od místního hasičského sboru budovu z poválečných let do vlastního užíván, byl jedním z prvních úkolů zřízení školící místnost. K tomuto účelu se nabízela podkrovní místnost – bylo však nutno odstranit přepažující stěny a renovovat starou popraskanou a poškrábanou prkennou podlahu. Řemeslníci v podobě zástupců UZIN (Benjamin Funke, odborný poradce) a WOLFF (Karl-Heinz Würth, aplikační technik), podlahová krytina, vhodné podlahové lepidlo a nářadí byly rychle po ruce. Díky systému MDF desek UZIN RenoTop Plus byla na starém zkorýtkovaném podkladu vytvořena ve velmi krátké době rovná nosná konstrukce pro okamžitou pokládku podlahové krytiny. Během jednoho jediného dne během šesti hodin bez jakékoliv časové prodlevy byla položen robustní vpichovaný zátěžový koberec. Plovoucí systém renovačních desek umožňuje navíc opětovné sejmutí beze zbytků.

Data

Typ budovy Školy a vzdělávací instituce
Plocha 60 m2
Země Německo

S odstraňováním původní staré PVC podlahoviny se začalo ráno a odpoledne už byla hotova kompletní pokládka nového vpichovaného zátěžového koberce. Krátká doba pokládky byla velmi důležitým faktorem, protože pracovníci Červeného kříže se chtěli co nejdříve nastěhovat a plně využívat všech prostor. Pracovníci realizační firmy stáli jsme před hlavními otázkami: jak v co možná nejkratší době ze staré zkorýtkované a popraskané prkenné podlahy z poválečných let udělat rovný a nosný podklad? Jak vyrovnat nerovnosti s minimálními náklady a pracností a s minimální stavební výškou bez čekací doby schnutí?“ 

Renovace s úsporou času: podlaha okamžitě zralá pro pokládku
Odpovědí na výše uvedené otázky dal dvouvrstvý suchý podkladový systém UZIN, který umožňuje okamžité provedení pokládky podlahové krytiny bez nutné čekací doby na vyschnutí. Tento systém není závislí na klimatu a velmi snadno se přepravuje, na místě pokládky se přiřeže a nalepí. Systém RenoTop Plus se skládá z nosné a krycí MDF desky, které jsou z výroby z jedné strany opatřeny kontaktním lepidlem. Desky se kladou v poloviční vazbě na těsný sraz, což poskytuje celé podlahové konstrukci mimořádnou stabilitu. Díky své stavební výšce pouhých 10 mm je takto vytvořený podklad vhodný pro následnou pokládku celé řady typů podlahových krytin. Vedle rychlé, bezprašní a bezhlučné renovace jsou dalším plusem těchto desek jejich zvukově izolační vlastnosti. Útlum kročejového hluku činí až 22 dB ve spojení s textilními nebo elastickými podlahovinami. Třída hořlavosti Dfl-s1 spolu tepelným propustným odporem ca 0,081 m2K/W umožňuje tento podkladový systém použít na všech dostatečně vyschlých a pevných podkladech – rovněž i na stávajících podlahovinách.     

Snadno se řežou, lehce pokládají - s možností jejich pozdějšího odstranění beze zbytků
První na řadu přišly nosné desky, jejichž spodní část je kašírovaná XPS pěnou. Desky stačí naříznout a rozlomit. Byly položeny v dostatečném odstupu od stěna a z horní strany byla sejmuta ochranná folie chránící lepivou stranu před prachem. Následně byly na nosné desky s předepsaným přesahem položeny krycí desky, jejichž spodní vrstva je rovněž opatřena lepidlem a celá plocha poklepána gumovou paličkou. Na závěr musí být provedeno celoplošné zaválcování těžkým přítlačným válcem. Plovoucí způsob pokládky je ideální pro stavebnětechnické provedení renovace na dělící vrstvě na kritických starých podkladech v interiérech. Původní podklad není tímto systémem nijak znečištěn nebo poškozen a podlahovou krytinu je možno kdykoliv později bez problémů opět odstranit. 

Extrémně pevné lepidlo ve střihu pro vpichovaný zátěžový koberec Finett
Při pokládce nového zátěžového koberce ve školící místnosti Červeného kříže nebylo nutné čekat, až vyschne potěr či stěrkovací hmota, jako je tomu u standardní přípravy podkladu, ale bylo jej možno pokládat a lepit okamžitě po instalaci desek RenoTop Plus. Další plus výhoda tohoto řešení. Pro lepení vpichovaného zátěžového koberce Finett padla volba na prémiové, extrémně pevné lepidlo ve střihu UZIN UZ 88 s velmi krátkou dobou odvětrání a rychlým vývinem přítažné síly. Díky tomu je ideální pro lepení podlahovin s rozměrovou nestálostí, všech druhů vpichovaných podlahovin. Lepidlo je navíc velmi vydatné a velmi snadno se nanáší.

Precizní, rychlá a komfortní pokládka vpichovaných koberců
Předpokladem pro provedení perfektní pokládky desetimetrových pásů vpichovaného koberce bylo i použití profi-nářadí. Řezač spojů pro dokonale švy a hrany, přítlačný válec a přítlačný váleček na zaválcování švů. Takovým nářadím byly multifunkční řezač švů GreenCut, válec a ruční váleček Duo značky Wolff.

Výhody multifukčního nářadí Wolff GreenCut
Nejdříve se na tomto ručním řezacím nastavila odpovídající tloušťka podlahové krytiny a šířka řezu. Pásy podlahové krytiny byly na styčných hranách seříznuty a následně v jednotlivých pruzích vedle sebe položeny přes sebe s přesahem 3 cm, přičemž seříznuté hrany byly na spodní straně. Před nanesením lepidla na plochu byl pás koberce přeložen v půlce své délky a přetažen zpět. Na obnažený podklad z desek bylo naneseno lepidlo a koberec položen zpět do lepidlového lože a přitlačen rukou. V tento moment přichází na scénu řezač GreenCut: vodící úhelník byl nastaven na 4 mm příraz a následoval řez spoje v předem seříznuté hraně pásu podlahové krytiny. Pomocí ručního válečku Duo, jehož ergonomický tvar umožňuje podlaháři přenést celou jeho váhu na tlak, byl koberec dokonale pevně přitlačen ve svých spojích. Na celoplošné zaválcování byl použit robustní 50 kg těžký přítlačný válec, který se skládá ze čtyř samostatných, těsně vedle sebe usazených odnímatelných válců. Díky této konstrukci válce se předchází případné tvorbě vzduchových bublin pod podlahovou krytinou.

Závěr
Bezprašně, rychle a bez nutné doby čekání proběhla renovace podlahy v nové školící místnosti Červeného kříže. Dva zástupci naší společnosti zvládli renovační práce na ploše 60 m2 během šesti hodin. Všichni zúčastnění byly s bezproblémových průběhem i výsledkem nadmíru spokojeni. „Jsme rádi, že jsme mohli náš Červený kříž podpořit a že náš robustní vpichovaný koberec byl položen ve školící místnosti“ měl radost z průběhu i výsldku realizace pan Giuseppe Di Dio, regionální ředitel Südwest společnosti Findeisen GmbH, zastupující na stavbě dodavatele podlahové krytiny.  

Objekt: školící místnost Německého červeného kříže v Untergruppenbachu
Velikost plochy: 60 m2
Textilní krytina: vpichovaný koberec Finett v pásech
Realizační firma kladečských prací: Karl-Heinz Würth
Podlahová chemie: desky RenoTop Plus, lepidlo Uzin UZ 88
Nářadí Wolff: GreenCut, přítlační válec 50 kg, ruční váleček Duo
 

 

Použité výrobky

UZIN RenoTop PLUS Renovační deska snižující kročejový hluk

Přemosťující a zvukově izolující podkladní systém pro mnohé druhy podlahových krytin

  • stavební výška celkem ca 10 mm
  • po položení je ihned pokladatelný
  • s rovným, pro lepení vhodným povrchem
  • možnost opětného odstranění beze zbytků

UZIN UZ 88 Premium - lepidlo pro textilní krytiny

Lepidlo pro textilní podlahové krytiny a linoleum s extrémní pevností ve smyku s tvrdým hřebínkem

  • velmi malá spotřeba
  • extrémně pevný lepidlový hřeben
  • minimalizuje smrštění ve spojích a zabraňuje zvednutým švům

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu