Upozornění. V závislosti na zvolení země budete nasměrováni na homepage naší dceřiné společnosti. Kontaktní osobu najdete na stránce imprint.

Uzin Utz AG

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Pro podlahu v novostavbě exkluzivního rodinného domu byla zvolena třívrstvá dubová prkna, která spolu s vybavením interiéru a dřevěnými dveřmi vytvořila ucelený harmonický koncept navržený bytovou architektkou.  Použitý materiál pocházel výhradně z domácích zdrojů – bavorského lesa. Celý interiérový design je založen na dřevěné podlaze z masivních dřevěných prken. „Tripartita“ složená s dodavatele dřevěného materiálu, parketářů a techniků UZIN sladila potřebné know-how vedoucí k dokonale provedenému výslednému dílu. Bytová architekta zakomponovala do projektu přírodní materiál, přičemž hlavní pozornost byla věnována podlaze z dubového dřeva. Dřevařský podnik Fendt Holzgestaltung vyrobil požadovaný individuální formát dubových prken v délce od 350 do 550 cm a šířkách do 32 cm společně se zárubní dveří a dveřmi, schodištními stupni, madly a zabudovaným mobiliářem.  Všechny tyto interiérové komponenty jsou laděny v jednotném duchu a barevném tónu a tvoří dokonalý celek.

Data

Typ budovy Bytové prostory

Náročná pokládka
Dřevěná podlaha byla nejenom středobodem prostoru, ale zároveň spojovacím prvkem celého interiérového konceptu. Proto majitel nemovitosti spolu s architektem kladli mimořádný důraz na perfektní provedení pokládky dřevěné podlahy a instalace zabudovaných prvků. Základním předpokladem pro perfektní pokládku dřevěné podlahy z velkoformátových prken na celkové ploše 300 m2 bez dutých míst bylo vytvoření exaktně nivelovaného potěru. Vedle toho musela být zabezpečena absolutné jednotná stavební výška podlahy ve všech místnostech budovy garantující správné usazení schodiště, dveří, napojení stěn a stínových mezer. Technici UZIN spolu s parketáři z firmy Allmendinger Parkettmeister GmbH. se shodli, že podklad z  kalcium sulfátového tekutého potěru se zabudovaným podlahovým vytápěním přestěrkují samonivelační stěrkovací hmotou UZIN NC 170 LevelStar. Nivelace do požadované tloušťky byla na plochu nanesená čerpadlem.  

Nivelační hmota předčila předepsanou normu pro potěry
Nanesení vysoce kvalitní prémiové stěrkovací hmoty UZIN NC 170 LevelStar předcházelo penetrování podkladu disperzní penetrací UZIN PE 360 Plus. Výsledkem byla absolutně hladká plocha s homogenní a jednotnou povrchovou optikou. „Na super rovnou plochu můžeme provést čistou a technicky dokonalou pokládku“, potvrdila paní Ingrid Allmendinger z parketářské firmy  Allmendinger Parkettmeister GmbH.

Ekologické a technicky jisté lepení pomocí parketového lepidla UZIN MK 250
Před vlastní pokládkou v jednotlivých místnostech byly prkna odpovídajícím způsobem roztříděna. Pro lepení bylo zvoleno jednosložkové STP prémiové parketové lepidlo UZIN MK 250 s tvrdým, smykově pevným lepidlovým hřebínkem a vysokou přilnavostí. Již po 12 hod. po nalepení je podlaha pochozí.  Speciální palubkovou zubovou lištou bylo naneseno potřebné množství lepidla, které zaručilo dokonalé přilepení prken. Jednotlivá prkna byla přesně přiřezána k rámům dveří a okrajům stěn, soklovým lištám a zabudovanému mobiliáři. „Perfektně provedená pokládka byla skutečným majstrštykem celého parketářského kolektivu“ ocenil objektový technický poradce divize UZIN parkety pan Markus Krieg. „Základem úspěchu je vynikající komunikace, spolehlivá spolupráce a zkušenost“.

Sladěný interiérový design
Pokládka dřevěné podlahy byla nejdříve provedena v prvním patře a následně v přízemí. Přitom v obou patrech byly použity prkna různých délek a šířek.  Následovalo zabudování dveří a schodiště. Tyto náročné práce zvládli pracovníci firmy Allmendinger během pouhého jednou týdne. Materiál pro dveře a schodiště byl identický s materiálem podlahových parket, barvou a povrchovou úpravou.   Všechny stínové mezery na zárubních a soklových lištách měly stejnou velikost.  „Jen ta největší pečlivost při provádění prací přináší sladěný design a zaručuje harmonický interiér“ řekl Markus Krieg.

Zdravé bydlení a udržitelnost
Pro všechny zúčastněné bylo důležité udržitelné zacházení se surovinou, jakým je dřevo. A to jak při výrobě prken, tak i při pokládce a instalaci. Šetrnost k životnímu prostředí ve všech ohledech, volba udržitelného stavebního materiálu, stejně jako výběr místních firem je toho důkazem.  Použitý penetrační nátěr i stěrkovací hmota disponují environmentálním prohlášením o produktu (EPD), parketové lepidlo rovněž neobsahuje rozpouštědla a je velmi chudé na emise. Je značeno symboly Modrého anděla a EMICODE EC 1 Plus. Všechno výrobky pro první volbu zdravého klima bydlení. 

Použité výrobky

UZIN NC 170 LevelStar

Samorozlévací, extrémně hladká cementová stěrkovací hmota s Level Plus Effect S, pro jakoukoliv tloušťku vrstvy

UZIN MK 250 / UZIN MK 250 T

Tvrdé, smykově pevné lepidlo pro všechny běžné druhy parket