UZIN SC 970 Thermo Rychlé cementové potěry

Potrojné pojivo ke zhotovení rychlých cementových potěrů v interiéru se zralostí ke kladení po 7 - 14 dnech, CT - C30 - F5

  • bez deformací a s minimálním pnutím
  • velké plochy bez spár do 200 m²
  • definovaná zralost pro kladení, také při nepříznivých klimatických podmínkách
  • funkční vytápění po 3 dnech

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • hospodárná výroba rychle vytvrzovaného rychlého cementového potěru s definovatelnou zralostí ke kladení pevnostní třídy CT – C30 – F5 dle DIN EN 13 813

Technická data

*Při >10 °C a max. 80% rel. vzdušné vlhkosti. V závislosti na čáře zrnitosti kameniva a hodnotě součinitelu voda / cement (w/z).
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Poměr míšení

1:6 váhových dílů

Voda / hodnota cementu

0,5- 0,6

Barva

šedá

Spotřeba

2,6 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

Doba míchání

2 - 3 minuty

Doba zpracování

90 - 120 minut*

Pochůznost

po 16 hodinách*

Funkční zatopení

3 dny po zabudování*

Zralost ke kladení

po 7 - 14 dnech*

Min. teplota při zpracování

+5 °C až +25 °C na podlaze

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
SC 970 Thermo / 25 kg 73126 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Reference

Pohled k sousedům: Rychlý potěr umožnil plánovaný výkop fotbalového zápasu.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu