Nové společenské boxy ve Voith-Arena v německém Heidenheim

Nejenom ve fotbale je rychlost jedním z rozhodujících předpokladů konečného úspěchu. Rovněž na stavbách platí, že dodržení plánovaného terminu stavby v dohodnuté kvalitě je předpokladem úspěšného předání stavby a spokojenosti zákazníka. Tak tomu bylo i při rozšíření „business“ lóží a cateringového zázemí ve Voith aréně druholigového fotbalového týmu v německém Heidenheim. Veškeré termíny a postupy stavebních práci musely být naplánovány tak, aby tyto nové prostory bylo možno využít při posledním mistrovském utkání týmu 1. FC Heidenheim 1846 v sezóně 2014/2015.   

Data

Typ budovy Sportovní haly a tělocvičny
Datum 15.10.2015
Plocha 800 m² dřevěná prkna a velkoformátová kamenná dlažba s kročejovou a tepelnou izolací
Země Německo

S ohledem na dlouhou zimu bylo nutné provést výstavbu podlahy nezávisle na klimatických podmínkách a s přesně definovanou zralostí pro pokládku podlahové krytiny – bez dlouhé čekací doby nebo problémů z důvodů vlhkosti. Tohoto bylo dosaženo použitím hydraulicky tvrdnoucího rychlého potěru, který velmi rychle a bez pnutí dosahuje potřebné pevnosti a zasychá exaktně podle stanoveného plánu. Voith-Arena se v průběhu doby se svými přes 200.000 návštěvníky za rok povýšila na jedno z největších sportovních, kulturních a společenských regionálních center. Vedle domácích zápasů fotbalového týmu 1 FC Heidenheim 1846 lze prostory využít pro pořádání různých firemních akcí, seminářů a privátních oslav. Postupem mužstva 1 FC Heidenheim 1846 do druhé Bundesligy vzrostly i nároky na parametry a vybavení stadionu, který byl od roku 2009 postupně přebudován ve fotbalovou arénu pro 15.000 diváku pod zastřešenou tribunou a 37 „business“ lóžemi. Přístavba klubu Sparkasse-Business propojila ochozy mezi hlavní tribunou a sektory Sever a Východ, stejně jako západní tribunou. Velkoryse vybudované prostory pro catering s deseti lóžemi z každé strany nabízí působivé prostředí pro pořádání různých akcí.

„Se stavebními pracemi se začalo v polovině října a cílem bylo, aby nové prostory byly plně funkční ke konci fotbalové sezóny začátkem léta“ informoval vedoucí projektu pan Stephan Reißer ze společnosti Franz Traub GmbH & Co. KG, která byla generálním dodavatelem stavby. Byl stanoven přesný harmonogram jednotlivých kroků výstavby. S ohledem na, jak výše uvedeno, dlouhé zimní období a termín stavby byl použit rychlý potěr na ploše čítající ca 800 m2 pro následnou pokládku vysoce kvalitních dřevěných prken a velkoformátové kamenné dlažby se zabudováním kročejové a tepelné izolace.

Výběr vhodných výrobků pro výstavbu podlahové konstrukce hrál rozhodující roli pro splnění termínu dokončení stavby. Při začátku potěrových prací zbývaly do slavnostního otevření čtyři týdny. Na zvolený potěr však nebyly kladeny pouze požadavky na rychlost, ale s ohledem na vysoké zatížení i na pevnost a stabilitu. Především v případě položené keramické dlažby bylo třeba vyloučit případnou pozdější deformaci podlahy vysokým zatížením – pokles v okrajových částech nebo obvodovým zkorýtkováním. Vedle toho bylo třeba počítat, že vzhledem k dlouhé zimě bude začátkem roku stále ještě vysoká vlhkost vzduchu a vlhkost v podlaze.

Řešením bylo použití rychlého potěru s minimálním smrštěním, který i za nepříznivých klimatických podmínek zajišťuje požadovanou zralost pro pokládku v čase a je vysoce tvarově stabilní. Takovým potěrem je výrobek UZIN SC 970. Tento rychlý potěrový cement s velmi malým smrštěním již při smíchání s vodou v poměru 1:6 dosahuje pevnostní třídy CT-C30-F5.  Použitím tohoto potěru se eliminovaly problémy s dlouhou dobou vysychání a případných vícenákladů s nutností použití např. vysoušečů vlhkosti. Plochy byly již po 16 hodinách pochozí a v závislosti na podlahovou krytinu zralé pro pokládku po 10 resp. 14 dnech bez rizika přítomnosti zbytkové vlhkosti.  Běžné potěry mají oproti tomu dobu schnutí přinejmenším 28 dní, při vyšších tloušťkách vrstvy může být doba schnutí ještě výrazně delší.  Rychlé cementové potěry představují nejprogresivnější řešení při požadavku na rychlou dobu schnutí. Jsou založeny na hydraulickém vytvrzování speciálního pojiva, které zaručuje vytvrzování prakticky bez smrštění a pnutí.  Tato jejich vlastnost nabízí další výhody na velkých plochách. Díky minimálnímu smrštění jsou velmi tvarově stabilní a je možno je provádět na plochách do 200 m2 beze spár.  Tato jejich vlastnost byla plně využita v nových FCH business lóžích, především v dlouhých chodbách, kdy bylo nutno při délce kolem 35 bm provést pouze jednu spáru v ohybu chodby.

Díky technickému poradenství pracovníků UZIN byly zvoleny produkty přesně odpovídající potřebám stavby, a to jak z hlediska rychlosti, tak i kvality. Podlaha musí odolávat často měnícímu se zatížení, musí zaručovat perfektní tlumení kročejového hluku, tepelnou izolaci a chránit proti šíření případného požáru. Musí zároveň garantovat optimální pochozí komfort a zdravé klima prostředí.  Všechny tyto požadavky byly splněny v navrženém konstrukčním řešení: celková stavební výška ca 16 cm, z toho 2 cm tvořila izolace kročejového hluku, 8 cm tepelná izolace, 6 cm potěr a 15 mm podlahová krytina.

Dodávky rychlého cementu byly přesně načasovány a snadno zpracovány. Po smíchání s vodou byl čerpán do objektu a rozléván na podklad se zabudovanou kročejovou a tepelnou izolací a po obvodech opatřen dilatační páskou. Následně byl vyrovnán a zhutněn. Použití tohoto výrobku bylo naprosto bezproblémové a zpracovatelé potěru si pochvalovali jeho absolutně spolehlivé zpracování a fungování.  Výhody byly nasnadě: díky možné rychlé pochůznosti a rychlé zralosti pro pokládku podlahové krytiny bylo možno v rekordním čase přistoupit k následným podlahářským pracím.  Výrobek UZIN SC 970 splňuje vysoký standard z pohledu emisí  - je velmi chudý na emise v souladu s EMICODE EC1 Plus.

Celkové práce v interiéru byly velmi náročné i z pohledu termínu dokončení stavby, která musela být provozuschopná k poslednímu fotbalovému zápasu sezóny.  Spokojenost s pracemi zhodnotil obchodní ředitel 1 FC Heidenheim 1846 pan Holger Sanwald: „ Všechno perfektně klaplo, všichni naši partneři jsou nadmíru spokojeni“. Vedoucí projektu, pan Stephan Reiter k tomu dodal: „ Díky rychlému cementovému potěru UZIN SC 970 jsme mohli přesně dodržet stanovené termíny. Mimořádně důležité přitom bylo, že byla minimalizována zbytková vlhkost a bylo možno bezproblémově zpracovávat i na vlhkost citlivé materiály, jakým jsou minerální vlna nebo sádrokarton. Navíc tento rychlý potěr je zralý pro pokládku již za pouhých 12 dní namísto standardních 4 až 6 týdnů.  Díky rychlému zasychání a nepatrné uvolňování vlhkosti nedochází ke zbytečným časovým prostojům. Konečně dodržování plánovaných termínů a krátká doba výstavby ve svém výsledku přináší úsporu finančních nákladů“.

Použité výrobky

UZIN SC 970 Thermo Rychlé cementové potěry

Potrojné pojivo ke zhotovení rychlých cementových potěrů v interiéru se zralostí ke kladení po 7 - 14 dnech, CT - C30 - F5

  • bez deformací a s minimálním pnutím
  • velké plochy bez spár do 200 m²
  • definovaná zralost pro kladení, také při nepříznivých klimatických podmínkách
  • funkční vytápění po 3 dnech

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu