Škola, kam má smysl chodit...

Data

Typ budovy Školy a vzdělávací instituce

Škola základ života

Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE, Sokolov

V době realizace stavby a sbírání podkladů pro tento článek probíhala po naší republice revolta široké akademické veřejnosti a velké části vysokoškolské mládeže proti připravovaným reformám ve vysokém školství. Je samozřejmé, že veškerá media byla soustředěná na toto čtenářsky vděčné téma, ale my jsme rádi, že můžeme představit školství z trochu jiné strany. Není to téma celorepublikové, vysokoškolské ani masivně publikované, ale téma regionální a středoškolské. A především téma pozitivní.
 

Ani střední školy nemají na růžích ustláno. Především učňovské školství cítí v posledních letech výrazný úbytek zájmu o středoškolské učňovské obory ze strany mladé generace. Proto se jeví investice Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově do revitalizace původních školských budov a do výstavby zcela nových kapacit jako počin více než chvályhodný a následováníhodný. Iniciativní přístup vedení školy a smysluplné využití evropských fondů totiž poskytne středoškolským studentům perfektní a atraktivní zázemí, které spolu s pestrou nabídkou zajímavých studijních oborů a fundovaným pedagogickým sborem je výborným předpokladem plného naplnění sloganu školy: „Škola, kam má smysl chodit!“.
 

Nedílnou součástí výstavby nového šestipatrového komplexu byla pokládka průmyslové dřevěné mozaiky v centrálních vestibulech. Denní světlo volně prostupující prosklenou střechou a dopadající na dubovou kantovku propůjčuje jednotlivým, architektonicky zajímavě řešeným etážovým galeriím mimořádně příjemnou atmosféru.
 

Pokládky dřevěné podlahy se ujali řemeslníci renomované podlahářské firmy ProfiParket z Krupky u Teplic.  Po přebroušení vyzrálého anhydritového potěru jednokotoučovou bruskou bylo provedeno základování pomocí speciální disperzní penetrace pod parkety UZIN PE 380 NEU. Pro lepení dubové průmyslové mozaiky (15 mm) bylo použito osvědčené dvousložkové polyuretanové parketové lepidlo UZIN MK 92 S. Vedle řady předností nabízí toto lepidlo jednu, která hrála v harmonogramu prací zcela zásadní důležitost: k broušení položené dřevěné podlahy mohlo být přistoupeno již druhý den po jejím nalepení. K přebroušení parket byl použit osvědčený arzenál parketových brusek LÄGLER HUMMEL, TRIO a FLIP. Od brusiva hrubosti 36‘ (pásová bruska HUMMEL) až po 80‘ (tříkotoučová bruska TRIO) byl postupný sled broušení, které bylo základním předpokladem k následné povrchové úpravě.

 

V průběhu výše uvedeného několikastupňového broušení provedli pracovníci podlahářské firmy celoplošné tmelení dřevěné podlahy výrobkem Pallmann UNI-KITT. Tento speciální roztok smíchaný s jemným brusným prachem v kašovitou kompaktní hmotu pod tahy špachtlí dokonale vyplnil veškeré spáry mezi jednotlivými lamelami průmyslové mozaiky. Po vytvrzení tmelu bylo přistoupeno k vlastnímu lakování podlahy. Z programu Pallmann byla zvolena systémová kombinace zajišťující nejen ekologické řešení, perfektní vzhled a pozdější snadnou údržbu, ale i schopnost dlouhodobé ochrany proti vysokému mechanickému namáhání těchto exponovaných komunikačních prostor. (Kdo by si nevzpomněl na svá školní léta a dění o hlavních přestávkách…) Po naválečkování jednosložkového základního laku na vodní bázi Pallmann PALL-X 325 přišel ke slovu dvousložkový vrchní lak Pallmann PALL-X 98 ve třech vrstvách, přičemž druhý nátěr byl v celé ploše podroben jemnému mezibrusu brusnou mřížkou 120´.

 

Finální osazení soklovými lištami korunovalo dílo. Dílo mistrů parketářského řemesla, kteří samozřejmě bezezbytku využili své mnohaleté zkušenosti z praxe, použili nejmodernější produkty a ovládali špičkovou techniku, ale zároveň si plně uvědomovali, že základy svého profesního umu získali již kdysi před lety ve škole.

 

Objekt: Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov

Generální investor: Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov

Zhotovitel stavby: sdružení „SYNER – ALGON – ISSO“

Dodavatel parketářských prací: ProfiParket, Krupka u Teplic

Dodavatel podlahové stavební chemie: UZIN s.r.o., Praha

Podlahová stavební chemie a povrchový nátěr: penetrace UZIN PE 380 NEU, lepidlo na parkety UZIN MK 92 S, tmel na parkety Pallmann UNI-KITT, základní parketový lak: PALL-X 325, vrchní parketový lak: PALL-X 98

 

Použité výrobky

UZIN MK 92 S 2- K PUR-parketové lepidlo

Tvrdé, smykově pevné a rychle tuhnoucí univerzální lepidlo pro všechny druhy parket

  • univerzálně použitelné
  • velmi dobrá stabilita lepidlového hřebínku
  • velmi rychle tvrdnoucí
  • tvrdé lepidlo dle ISO 17 178
  • neobsahuje změkčovadla

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu